Garantievoorwaarden

Tijdelijke voorwaarden garantie herstellingen

De garantie op al onze producten is enkel geldig voor hardware defecten. Vallen bijgevolg niet onder de garantie:

  • Software problemen van gelijk welke aard

  • Het verlies van data

  • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik

  • Valschade

  • Vochtschade

  • Cosmetische schade

 

Voor batterijen en andere verbruiksgoederen zal eerst een diagnostische test worden uitgevoerd. Dit om na te gaan of het probleem het gevolg is van normale slijtage, dan wel van een abnormaal defect.